Open Conference Systems - Тернопільський Національний Медичний Університет, Cучасні підходи до вищої медичної освіти в Україні, 18-19 травня 2017 року

Розмір шрифту: 
ПРО МОДЕРНІЗАЦІЮ МОДУЛЯ АДАПТИВНОГО ТЕСТУВАННЯ ДЛЯ СДО MOODLE
Andriy V Semenets

Остання редакція: 2017-05-14

Аннотація


Вступ. Інформатизація медичної освіти передбачає впровадження різноманітних інформаційних систем (ІС) для керування навчальним процесом, навчальними матеріалами та систем дистанційної освіти (СДО). Серед останніх, для ПЗ з відкритим кодом, лідером ринку є СДО Moodle (https://moodle.org/).

Основна частина. СДО Moodle застосовується в навчальному процесі ТДМУ з 2006 р. як засіб здійснення тестового контролю при самопідготовці студентів до занять. Модульна технологія побудови СДО Moodle дозволяє запроваджувати різноманітні нові методики та сучасні підходи до підготовки майбутніх спеціалістів [1]. Ефективним інструментом оцінювання є модуль діяльності Adaptive Quiz (https://moodle.org/plugins/mod_adaptivequiz), що реалізує адаптивний підхід до тестового оцінювання знань. Однак поточна версія модуля має обмежену підтримку та проблеми сумісності з СДО Moodle версії 3.х.

Метою роботи є представлення досвіду автора з оновлення та модернізації модуля адаптивного тестування для СДО Moodle версії 3.х.

Основними напрямками роботи було визначено:

  1. Вирішення проблем сумісності з СДО Moodle версії 3.х .
  2. Запровадження режиму тестування "негайний відгук".

Результати змін в користувацькому інтерфейсі модуля показано на рисунку (рис. 1). Програмний код модернізованої версії плагіну доступний з репозиторію автора на сервері GitHub (https://github.com/semteacher/moodle-mod_adaptivequiz/tree/apply-mod_quiz_workflov2).

Для вирішення проблем сумісності вказаного модуля з СДО Moodle версії 3.х автором було здійснено:

  1. Рефакторінг викликів функцій програмного інтерфейсу Tag API.
  2. Модернізовано процес відображення (поз. б) на рис. 1) та обробки тестових питань у відповідності з документацією Moodle Question Engine 2 (https://docs.moodle.org/dev/Question_Engine_2).
  3. Впроваджено можливість перегляду аналітичної інформації про власні спроби проходження тесту, для користувача з роллю "Студент" (поз. г) та д) на рис. 1)

https://www.screencast.com/t/ahjw3PebbV

Запровадження режиму тестування "негайний відгук" дало можливість користувачу інтерактивно отримувати інформацію про правильність власних відповідей (поз. а) та в) на рис. 1).

Висновки. В роботі показана актуальність та можливості проведення оновлення модулів СДО Moodle від сторонніх розробників, на прикладі модернізації модуля діяльності Adaptive Quiz. Наведено підхід до розширення функціональних можливостей модуля шляхом впровадження режиму тестового оцінювання "негайний відгук".

Література

  1. Семенець А.В. Про налагодження СДО Moodle для проведення тестового оцінювання з курсу "Вища математика"/ А.В. Семенець // Медична освіта. – 2017. – № 1. – С. 88–99.